Böckerna

När indelningsverket inrättades genom ett riksdagsbeslut den 5 december 1682, på Karl XI:s initiativ, inleddes en epok i svensk historia som intresserar och fascinerar många.


Men vilka var egentligen dessa män som åtog sig sysslan som indelta soldater?

Här skildras verkliga soldaters livsöden utifrån autentiska historiska dokument.

 


Lönn han går hem han

... berättar om livet som indelt soldat åren 1790-1848 genom en tid när Sveriges armé under några mörka år i början av 1800-talet var indraget i flera krig, och in i den tid av fred som vi fortfarande har. Här skildras också hur Gustav IV Adolf störtades i 1809 års statskupp och Värmlands Fältjägarregementes okända insats i Leipzig under Napoleonkrigen.

Lön från Skogane

... tar sin början i frihetstidens 1700-tal och fortsätter via Pommerska kriget (1757-1762) till Gustav III:s krig mot Ryssland är över 1790. Närgången skildring av tiden, berättad genom några indelta soldater som verkligen var med. Läs om dessa soldaters tuffa vardag i fält och hemma på roten.

Hannibals eld

Att inrätta Indelningsverket under 1680-talet var inte utan problem. Följ de indelta soldaterna som åtog sig den farliga sysslan tätt i fotspåren. Definitivt närgånget om soldatens öden och äventyr i Karl XII:s armé och om vilka männen egentligen var som lät sig antas till soldatyrket.

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved