Nu kommer Lönn - Data


Sagt om

Nu kommer Lönn


Huvudpersoner


Nu kommer Lönn


Klicka här för baksidestext och köpinformationNu kommer Lönn fullbordar bokserien om det verkliga livet som indelt soldat. En bokserie som spänner över 215 år. 


Liksom i de tre tidigare böckerna i serien - Hannibals eld, Lön från Skogane och Lönn han går hem han - är innehållet helt baserat på autentisk historisk fakta.


Bokens titel är ett citat ur en muntliga traditionen som enligt den sägs ha varit ord som den indelte soldaten Andreas Andersson ogillade att höra. "Nu kommer Lönn och ska ha sin lön" påstås vara ord han fick höra när han kom gående över gårdstunen på väg till rotebönderna. Eftersom ordet lön och hans knektnamn uttalas snarlikt på ortens dialekt sägs alla utom Andreas ha tyckt att det var roligt att få säga frasen.


Hur sanna Andreas tankar om sitt knektnamn är, är svårt att veta. Författaren har i alla fall hört historien berättas av Andreas barnbarn.


Varför han bytte ut namnet Lönn mot Lund skulle kunna ha att göra med en närboende krigshjälte, sergeant Johan Lund, och hans insats under Sveriges första, och i manskap hittills största, fredsbevarande insats. Den under det Slesvig-Holsteinska kriget 1849-1850 - en etniskt missfärgad konflikt i gränstrakterna mellan Danmark och Tyskland.


Det Slesvig-Holsteinska kriget är förvånansvärt lite omskrivet i såväl Sverige som i Danmark. I boken bjuds du därför på en cirka fyrtio sidor lång, detaljerad skildring av förlopp och skeenden under konflikten som nog inte finns berättad i modern tid. Vare sig i Danmark eller Sverige. Kanske inte heller i Tyskland.


Tanken med bokserien har varit att inte enbart beskriva militära händelser utan att också skildra alla samtidens händelser, inte minst de som hände i vardagen för helt vanligt folk. I den här boken ägnas därför stort utrymme åt den omfattande utvandringen under 1800-talet. Flera spännande livsöden från USA med varierande nybyggarliv som farmare, gruvarbetare, skogshuggare m.m..


[Texten är under uppdatering!]

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved