Nu kommer Lönn

Fakta

 

ISBN13: 978-91-980120-3-3

ISBN10: 91-980120-3-3

Mått: 148 x 210 mm

Utgivningsår: 2019

Antal sidor: 420

Vikt: ca 500 g

 

 

 

Nu kommer Lönn

Baksidestext

”Nu kommer Lönn och ska ha sin lön”, var ord som den nyantagne indelte soldaten för Lönnskogs rote, Andreas Andersson, inte ville höra när han kom gående över roteböndernas gårdstun. Den muntliga traditionen berättar att han var föga road av att man gjorde sig lustig på hans bekostnad. Han bad därför om att få byta knektnamnet Lönn och föreslog själv Lund.

Hans namnval var möjligen ett uttryck av beundran över sergeant Johan Lund, boende just på andra sidan sockengränsen, och hans hjältemodiga insats vintern 1850, året före Andreas tillträdde sin tjänst, under Värmlands regementes kommendering till Sveriges första, i man-skap räknat största, men mest okända fredsbevarande insats – Slesvig-Holsteinska kriget, en nationellt etniskt färgad gränskonflikt mellan Danmark och Tyskland, där sergeant Lund under ett uppdrag att driva in skatt från tysk allmoge till den danska kronan räddade ett tjugotal värmländska soldater undan en uppretad, beväpnad tysk folkmassa.

 

Det idag nästan okända Slesvig-Holsteinska kriget, som hårt prövade den gryende skandinavismen, är bara en av flera historiska händelser under 1800-talet som skildras med stor närhet och detaljrikedom.

 

Indelningsverkets upphörande, emigrationen till Amerika och ett hemskt barnamord, djupt präglat av det sena 1800-talets moralsyn, är andra detaljrika skildringar, som förutom det verkliga livet som indelt soldat är viktiga delar av boken.

 

En sann historielektion. Verkligen utöver det vanliga.

 

 

 

Köp

 

 

Pris: Ej prissatt + frakt

 

Priset inkluderar moms.

 

 

OBSERVERA!

Boken beräknas finnas att köpa under 1:a kvartalet 2019.

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved