Böckerna

När indelningsverket inrättades genom ett riksdagsbeslut den 5 december 1682 inleddes en spännande epok i svensk historia.


I en serie faktaböcker skildras Sveriges historia genom att du som läsare får följa ett antal autentiska indelta soldater på mycket nära håll. Tiden är indelningsverkets dagar från 1682 till 1901.


Sveriges historia skildras helt ur soldatens perspektiv. Kungar och generaler intar biroller till förmån för den indelte soldaten.


Om krigen. Om frederna. Om soldaten. Om hustrun. Om barnen.


Faktaböcker när de är som allra bäst!


För att illustrera soldatens verkliga liv står arton män som efterträdde varandra i tjänsten som indelt soldat för Lönnskogs rote (Långseruds socken i sydvästra Värmland) vid Nordmarks (senare Gillbergs) kompani och Närke-Värmlands (senare Värmlands) regemente i centrum.


Låt dig inte luras av att soldaterna tjänstgjorde för en och samma rote. Den gemensamma roten ger dig som läsare en röd tråd genom historien och en naturlig koppling till de stora historiska händelserna.


Förvisso en rote - men livsberättelserna är överförbara till i stort sett vilken svensk indelt soldat som helst, varhelst i landet han hade sitt hem.

Lönn han går hem han

... berättar om livet som indelt soldat åren 1790-1848 genom en tid när Sveriges armé under några mörka år i början av 1800-talet var indraget i flera krig samtidigt, och in i den tid av fred som vi fortfarande har. Här skildras också hur Gustav IV Adolf störtades i 1809 års statskupp och Värmlands Fältjägarregementes okända insats i Leipzig under Napoleonkrigen.

Lön från Skogane

... tar sin början i frihetstidens 1700-tal och fortsätter via Pommerska kriget (1757-1762) till Gustav III:s krig mot Ryssland är över 1790. Närgången skildring av tiden, berättad genom några indelta soldater som verkligen var med. Läs om dessa soldaters tuffa vardag i fält och hemma på roten.

Hannibals eld

Att inrätta Indelningsverket under 1680-talet var inte utan problem. Här får du följa de indelta soldaterna som åtog sig den farliga sysslan tätt i fotspåren. Definitivt närgånget om soldatens öden och äventyr i Karl XII:s armé och om vilka männen egentligen var som lät sig antas till soldatyrket.

Copyright © 2020. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved