Hem

En unik bokserie som berättar Sveriges historia ur ett annat perspektiv ...

 

De indelta soldaternas!

Det är mer än 100 år sedan den siste indelte soldaten anställdes. För många är detta därför en okänd yrkesgrupp och få vet vad de egentligen sysslade med.

 

Då, när 1800-talet just att hade passerats, fanns dessa indelta soldater spridda över nära på hela Sverige och alla som bodde utanför städer och tätorter kände minst en man som innehade denna titel.

 

Än idag bär många svenskar deras allra tydligaste arv med sig - sina släktnamn. Namn som första gången bars som knektnamn.

 

Bokserien skildrar inte bara alla krig som indelta soldater deltog i. Här får läsaren också följa allt som hände i soldatens civila vardagsliv. Allt placerat i samtidens historiska händelser.

Kommer snart!

(1:a kvartalet 2019, preliminärt)

Evenemang

 

 

... där du kan köpa böckerna direkt av författaren.

 

29 juni-6 juli 2019, kl 14-17

Lönnskogs hantverksvecka

Lönnskogs Hus

 

Böckerna kan köpas direkt via denna hemsida, Bokbörsen och hos alla nätbokhandlare.

Levererar även utomlands mot betalning via PayPal.

-----------------------

Soldatforskning för dig som undrar

 

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved

indelt soldat, indelte soldaten, knekt, värnplikt, indelningsverket, soldattorp, soldat torp, armemuseum, armémuseum, brigadmuseum, krigsarkivet, soldatregistret, Hannibalsfejden, stora nordiska kriget, pommerska kriget, teaterkriget, Gustav III:s ryska krig, karoliner, Långserud, Gillberga, Sillerud, Svanskog, Säffle, Lönnskog, lönnskog, Stenbyn, Elovsbyn, Elofsbyn, Karlstad, Kristinehamn, lega, städja, Stralsund, Pommern, Poltava, Leipzig 1812, 1807 års krig, 1808 års krig, 1809 års krig, 1809 års statskupp, 1813 års krig, 1814 års krig, svenskt militärhistoriskt bibliotek, pennan och svärdet, militärhistoria, militär historia, svensk historia, Sveriges historia, historia Sverige, mikrohistoria, Närke-Värmlands regemente, Närke Värmlands regemente, Värmlands regemente, Eda skans, Ökne, Trossnäs, Nordmarks kompani, Gillbergs kompani, generalmönstring, mönstring, kassationsmönstring, brödmönstring, gratialist, svenska regementen, värnplikt, beväring, knektnamn, soldatnamn, soldat namn, svenska krig, Sveriges krig, svenska militärer, krigshistoria, populärhistoria