Hem

Evenemang... där du kan köpa böckerna på plats


22 november 2019, kl 10-18 och

23 november 2019, kl 10-17

Värmlands Bokfestival

Nöjesfabriken, Karlstad

23 - 24 november 2019, kl 12-17

Lönnskogs Julmarknad

Lönnskogs Folkets Hus


Böckerna kan köpas direkt via denna hemsida, Bokbörsen, Vulkanmedia.se och hos alla nätbokhandlare.


Levererar självklart även till utlandet.

-----------------------

Soldatforskning för dig som undrar


En unik bokserie som berättar Sveriges historia ur ett annat perspektiv ...


De indelta soldaternas!

Ny bok!


"skulle bara läsa inledningen.... stoppade först när Lönn gick över tröskeln hemma igen"

                                     - läsarkommentar från Monika

Den 22 augusti år 1849 anländer drygt 700 soldater ur Värmlands regemente till Karlstad. Uppställda på Stora Torget får de bl. a. höra landshövding H. F. Oldevig, å länets vägnar, med några hjärtliga ord ta avsked av regementet.


Tidigt på morgonen, redan vid fyratiden, dagen därpå marscherar hela truppen ut till Kanikenäset där ångaren Westergötland, med två segelfartyg på släp, väntar. Fartygen ska transportera manskapet den första sträckan ner till Göteborg, på regementets resa till södra Danmark. Dit är man kommenderade för en unik uppgift.


Värmlands regemente ska nämligen ingå i en svensk-norsk kår som ska övervaka vapenvilan under det pågående Slesvig-Holsteinska kriget mellan Danmark och sina tyska grannar. Vid ankomsten till Sönderborg förs Värmlands regemente direkt vidare till Flensburg där man genast får ta itu med att stävja gatukravaller mellan danskt och tyskt sinnade stadsbor.


Värmlands regemente förläggs i Flensburg och blir kvar där som fredsbevakare till sommaren 1850.


Värmlands regemente var inte det enda kommenderade regementet. I oktober 1849 finns sammanlagt 3900 svenska och norska soldater förlagda i Flensburg, Åbenrå, Haderslev, Lögumkloster och Sönderborg - manskap hämtade från:


 • Wendes artilleriregemente (178 man),
 • Skånska husarer (130),
 • Första Livgrenadiärregementet (716),
 • Värmlands regemente (714),
 • Norska värvade jägarcorps (294),
 • Norska ridande jägarcorps (59),
 • Kronprinsens husarregemente (126),
 • Norra Skånska Infanteriregementet (525),
 • Norska Bastbatteriet (81),
 • Norska Nummedalska Musketercorps (721),
 • Skånska Infanteriregementet (161),
 • Göta Artillerregemente (7),
 • Danska trosskuskar (79)


Detta, som blev Sveriges allra första - och hittills största i mantal räknat - fredsbevarande insats, berättas det mycket mer om i boken ”Nu kommer Lönn”, tillsammans med mycket annat som indelta soldater från Värmland var med om under 1800-talets andra halva.

__________________

Det har nu gått mer än 100 år sedan den siste indelte soldaten antogs. För många är denna yrkesgrupp bortglömd eller bara ihågkommen från romaner eller släktberättelser.


Utan att vi alltid vet det så påminns vi ofta om just det vanligaste arvet efter indelta soldater - våra släktnamn. Namn som en gång i tiden skapades till just indelta soldater för att de skulle kunna särskiljas av befälen.


Men indelta soldater var så mycket mer än bara ett namn. De var människor som levde sina vardagsliv bland allmogen över nästan hela Sverige. Det som skilde ut dem var att de stod till rikets förfogande när krig och ofärd drog fram. Iklädda uniform och med vapen i händerna skulle de försvara Sverige och landets intressen.


Bokserien skildrar de indelta soldaternas hela liv - från vaggan till graven. För de var ju inte bara krigsmän, de var ju även söner, äkta makar och fäder.

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved

indelt soldat, indelte soldaten, knekt, värnplikt, indelningsverket, soldattorp, soldat torp, armemuseum, armémuseum, brigadmuseum, krigsarkivet, soldatregistret, Hannibalsfejden, stora nordiska kriget, pommerska kriget, teaterkriget, Gustav III:s ryska krig, karoliner, Långserud, Gillberga, Sillerud, Svanskog, Säffle, Lönnskog, lönnskog, Stenbyn, Elovsbyn, Elofsbyn, Karlstad, Kristinehamn, lega, städja, Stralsund, Pommern, Poltava, Leipzig 1812, 1807 års krig, 1808 års krig, 1809 års krig, 1809 års statskupp, 1813 års krig, 1814 års krig, svenskt militärhistoriskt bibliotek, pennan och svärdet, militärhistoria, militär historia, svensk historia, Sveriges historia, historia Sverige, mikrohistoria, Närke-Värmlands regemente, Närke Värmlands regemente, Värmlands regemente, Eda skans, Ökne, Trossnäs, Nordmarks kompani, Gillbergs kompani, generalmönstring, mönstring, kassationsmönstring, brödmönstring, gratialist, svenska regementen, värnplikt, beväring, knektnamn, soldatnamn, soldat namn, svenska krig, Sveriges krig, svenska militärer, krigshistoria, populärhistoria, Slesvig-Holsteinska kriget, Schlesvig-Holsteinska kriget, unionsupplösningen, Slesvigske krig