Om

Om

När 1900-talet var i sin linda avslutades en epok inom den svenska krigsmakten. Sedan 1680-talet hade stommen i den svenska armén utgått från indelningsverket och de indelta soldaterna. År 1901 gick denna epok i graven. Istället skulle den allmänna värnplikten förse armén med soldater.


I en serie faktaböcker skildras Sveriges historia genom att du som läsare får följa ett antal indelta soldater, arton till antalet, på mycket nära håll. Tiden är indelningsverkets dagar från 1682 till 1901.


Naturligtvis helt igenom baserat på autentisk historisk fakta.


- Alla personer som du får läsa om har levt och verkat!

- Alla händelser som omskrivs har inträffat!


Vår svenska historia, som vi oftast får den presenterad för oss, berättar vad kungar och generaler uträttade. Men, i krig är det ju soldaterna som gör "arbetet" och utsätts för mesta lidandet. Det är om just dessa män böckerna handlar.


Faktafyllt, spännande och levande beskrivet i presensform om alla tidens krig under indelningsverkets dagar (1682-1901), och om livet i största allmänhet.


Sveriges historia skildras helt ur soldatens perspektiv. Kungar och generaler intar biroller till förmån för den indelte soldaten.


1600-tal, 1700-tal, 1800-tal. Följ tidens gång genom arton män som efterträdde varandra i tjänsten som samma rotes indelte soldat. Du får både Sveriges och två regementens historia - Närke-Värmlands och Värmlands.


Om krigen. Om frederna. Om soldaten. Om hustrun. Om barnen.


Faktaböcker när de är som allra bäst!


För att illustrera soldatens verkliga liv står arton män som efterträdde varandra i tjänsten som indelt soldat för Lönnskogs rote (Långseruds socken i sydvästra Värmland) vid Nordmarks (senare Gillbergs) kompani och Närke-Värmlands (senare Värmlands) regemente i centrum.


Låt dig inte luras av att soldater är från en och samma rote. De ger dig en röd tråd genom samtiden och en naturlig koppling till de stora historiska händelser.


Förvisso en rote - men livsberättelsen är överförbar till i stort sett vilken svensk indelt soldat som helst, varhelst han hade sitt hem.


De indelta soldaterna Lönn ger dig hela Sveriges militära historia tillsammans med den vanliga människans vardagshistoria.

Löntorpet publicerar faktaböcker med grunden i gedigen forskning om det verkliga livet som indelt soldat, både genom författarens egen forskning och med hjälp av litteraturstudier.


Resultatet blir en livsresa satt i ett rikssvenskt perspektiv genom Sveriges historia sammanbunden med ett regementes aktiviteter och alla vardagslivets vedermödor.


Firmans fulla namn är Löntorpet Produktion.

Kontakt

Adress:

Löntorpet Produktion

Björkvägen 25

665 31  Kil


Telefon: 0730-28 56 10


Plusgiro: 63 87 95-5

Bankgiro: 855-9031


E-post:

Copyright © 2019. Löntorpet Produktion. All Rights Reserved