Hem

I bokserien får Du följa arton indelta soldaters livsöden genom hela epoken med indelningsverket (1684 till 1901). Allt i böckerna berättas utifrån verkliga personers autentiska livsöden tillsammans med detaljrika beskrivningar av Sveriges militära historia och vad ett regemente gjorde både i fredstid och under brinnande krig. Du får lära känna den verklige mannen som bar uniformen och höll i vapnet, och ta del av hur han levde hela sitt liv från vaggan till graven. Vilka var egentligen männen som åtog sig soldatsysslan?


Bokserien utnämnd till att vara

ett storverk

av flera recensenter


Du köper böckerna enkelt via Löntorpets butik

(Finns även att köpa hos alla nätbokhandlare)

___________

Här kan du läsa mer om sådant som böckerna handlar om eller berör:

____________

Fyra böcker om livet som

indelt soldat


Närgånget om verkliga indelta soldater och deras öden och äventyr i krig och fred, hemma på torpet med familjen, från vaggan till graven genom hela epoken med indelningsverket (1682-1901).

----------

"Jag gillar det här sättet att skriva historia, mikrohistoria. Genom att berätta om sådant som att leva i gränsland, här i Värmland eller t ex vid ostkusten, får vi en helt annan bild av krigens historia än genom att bara läsa om de stora slagen, som vi gjorde i skolan."

- Läsarkommentar om bokserien från Gunvor

Det har nu gått mer än 100 år sedan den siste indelte soldaten antogs. För många är denna yrkesgrupp bortglömd eller bara ihågkommen från romaner eller släktberättelser.


Utan att vi alltid tänker på det så påminns vi dagligen om det vanligaste arvet efter indelta soldater - våra släktnamn. Namn som en gång i tiden i många fall skapades till just indelta soldater för att befälen skulle kunna skilja på dem.


Men indelta soldater var så mycket mer än bara ett namn. De var människor som levde sina vardagsliv mitt bland allmogen över nästan hela Sverige. Det som skilde ut dem var att de stod till rikets förfogande när krig och ofärd drog fram. Iklädda uniform och med vapen i händerna skulle de försvara Sverige och landets intressen.


Bokserien skildrar de indelta soldaternas hela liv - från vaggan till graven. För de var ju inte bara krigsmän; de var ju även söner, äkta makar och fäder.

Sagt om "Nu kommer Lönn""Det här handlar inte bara om soldaterna i Lönnskog, utan om att levandegöra historia genom mer än 200 år."


"Mats Johansson har med detta avrundat ett verkligt storverk. Men skriver så bra att vi får hoppas att han fortsätter att skriva..."

   

- ur recension av Carl-Johan Ivarsson i Säffle-Tidningen

Bokserien binds samman med Nu kommer Lönn som skildrar indelningsverkets sista decennier!


Olof, Andreas, Erik Gustav och August tar dig med genom sin tids stora historiska händelser, bl.a.:


- För första (!?) gången i modern tid berättas utförligt om Sveriges allra första och hittills, i manskap räknat, största fredsbevarande insats - den under det Slesvig-Holsteinska kriget (Treårskriget), 1848-1851, mellan Danmark och Tyskland.

- Emigrationen till Nordamerika

- Indelningsverkets avveckling

- Unionsupplösningen med Norge

- ... och naturligtvis om den indelte soldatens vardagsliv hemma på roten.


Som indelta soldater under åren 1848 till 1904.

Som civila under åren 1825 till 1950.


Självklart är det endast om verkliga människor och verkliga händelser böckerna berättar.


Och du ... Så här var livet med stor sannolikhet även för soldaterna som bodde i din hembygd.

Evenemang... där du kan köpa böckerna på plats - direkt av författaren


Värmlands Bokfestival

19-20 nov 2021

Nöjesfabriken, Karlstad


Böckerna kan köpas direkt via denna hemsida, Bokbörsen, Vulkanmedia.se och hos alla nätbokhandlare.


Levererar självklart även till utlandet.

-----------------------

Soldatforskning för dig som undrar


indelt soldat, indelte soldaten, knekt, värnplikt, indelningsverket, soldattorp, soldat torp, armemuseum, armémuseum, brigadmuseum, krigsarkivet, soldatregistret, Hannibalsfejden, stora nordiska kriget, pommerska kriget, teaterkriget, Gustav III:s ryska krig, karoliner, Långserud, Gillberga, Sillerud, Svanskog, Säffle, Lönnskog, lönnskog, Stenbyn, Elovsbyn, Elofsbyn, Karlstad, Kristinehamn, lega, städja, Stralsund, Pommern, Poltava, Leipzig 1812, 1807 års krig, 1808 års krig, 1809 års krig, 1809 års statskupp, 1813 års krig, 1814 års krig, svenskt militärhistoriskt bibliotek, pennan och svärdet, militärhistoria, militär historia, svensk historia, Sveriges historia, historia Sverige, mikrohistoria, Närke-Värmlands regemente, Närke Värmlands regemente, Värmlands regemente, Eda skans, Ökne, Trossnäs, Nordmarks kompani, Gillbergs kompani, generalmönstring, mönstring, kassationsmönstring, brödmönstring, gratialist, svenska regementen, värnplikt, beväring, knektnamn, soldatnamn, soldat namn, svenska krig, Sveriges krig, svenska militärer, krigshistoria, populärhistoria, Slesvig-Holsteinska kriget, Schleswig-Holsteinska kriget, unionsupplösningen, Slesvigske krig, treårskriget, soldatkontrakt