Lön från Skogane

Fakta


ISBN13: 978-91-980120-1-9

ISBN10: 91-980120-1-9

Mått: 148 x 210 mm

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 357

Vikt: 415 g


Sagt om

Lön från Skogane


Mer om boken


Huvudpersoner


Lön från Skogane                   

Baksidestext


Per Mattsson ser upp till sin äldre bror Nils. Särskilt som brodern fått tjänst som indelt soldat och inte längre behöver tjäna dräng och tvingas låta sig bli hunsad av krävande husbönder. Per har följt med sin ogifte bror till Blixbols soldattorp för att hjälpa honom med sysslorna. Där får han höra Nils berätta om livet som knekt. Om övningar. Om människor han mött. Om andra bygder. Detta lockar. Kanhända lägger Nils därför ett gott ord för sin lillebror hos några rotebönder som också låter anta honom till soldatyrket. Per tilldelas Lönnskogs rote och stolt tar han emot sitt knektnamn Lönn. Men, rotebönderna har varit pressade att hitta en rekryt. Hotet om kännbara böter har hängt över dem om de inte kan presentera en karl. Noggrannheten i deras val kunde emellertid ha varit bättre. Ett år senare kasseras nämligen Per såsom svagsint och oduglig. Medan storebror tjänstgör i trettiosex år, deltar i tre krig, belönas med medalj för tapperhet i fält och kan kvittera ut en pension efter sina år i blå uniform, sjunker Per till samhällets verkliga botten. Allra längst ner. Psykiskt sjuk och allt mer oförmögen att arbeta tas han om hand av socknen. 


Om Pers och fyra andra indelta soldaters och deras familjers skiftande livsöden, från födelse till bortgång, berättas i boken. Fem män som efterträdde varandra som knektar för Lönnskogs rote i sydvästra Värmland under 1700-talets andra hälft.


Boken berättar historien om människan i uniformen och hur han följer sitt Närke-Värmlands regemente till övningar och krig. Boken berättar även regementets historia.


Baserad på historisk fakta.


KöpPris: 220 kronor + frakt


Priset inkluderar moms.


Boken skickas direkt efter mottagen beställning. Du har den inom 1-5 dagar.