Om

Om

Löntorpet publicerar faktaböcker med grunden i gedigen forskning om det verkliga livet som indelt soldat, både genom författarens egen forskning och med hjälp av litteraturstudier.


Resultatet blir en livsresa satt i ett rikssvenskt perspektiv genom Sveriges historia sammanbunden med ett regementes aktiviteter och alla vardagslivets vedermödor.


Firmans fulla namn är Löntorpet Produktion.

Kontakt

Adress:

Löntorpet Produktion

Björkvägen 25

665 31  Kil


Telefon: 0730-28 56 10


Plusgiro: 63 87 95-5

Bankgiro: 855-9031


E-post: