Älvdals kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 4 Älvdals kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                        Soldatnamn                                             Socken

1     Höljes                      - (regementsmusiken)                             Norra Finnskoga

2     Slättne                     Slätt                                                      Dalby

3     Tutstad                    Thu (vicekorpral)

4     Stommen                 Stom

5     Hole                         Hohlfält

6     Lillebergsgården      Lill

7     Gunneby                  Gunnerfält (vicekorpral)

8     Vingäng                   - (volontär)

9     Ransby                     - (underofficer)

10   Norra Branäs           Brandt

11   Södra Branäs           Bran

12   Norra Persby           Persman

13   Södra Persby           Pers (timmerman)

14   Långav                    Lång

15   Likenäs                   Likman

16   Norra Transtrand    Tranfält (korpral)

17   Södra Transtrand    - (underofficer)

18   Möre                       Mör

19   Uppgården              Uppman (timmerman)

20   Amnerud                 Ammen

21   Ränteby                   Rent

22   Backa                      Backfält

23   Kattstjärten              Kath

24   Källstad                   Kjell

25   Månäs                      Måne                                                        Ny

26   Ambjörby                Amb

27   Munkebol                Munk

28   Spikebol                  Spik

29   Björkenäs                Björk

30   Ljusnäs                    Ljusman

31   Värnäs                     Wärman

32   Björby                     Björ

33   Stöllet                      Stöllman

34   Osebol                     Asp

35   Kårebol                    Kårfält (vicekorpral)

36   Backa                       Back

37   Gravol                      Graf

38   Ennarbol                  Enner

39   Åstrand                    Åstrand

40   Norra Loffstrand      Löf                                                             Ekshärad

41   Hornnäs                    Hornman

42   Östra Tönnet            Tönnberg

43   Västra Tönnet          Tönn

44   Halla                        Hall

45   Näs                           Näs (vicekorpral)

46   Norra Mossberg       Mossfält

47   Södra Mossberg       Mossberg (timmerman)

48   Våle                         Wåhl

49   Råda                         Rådman (korpral)

50   Hamra                      Hammar

51   Byn                          By

52   Snöre                       Snör

53   Yggenäs                   Yggfält

54   Nore                         Lindgren (trumslagare)

55   Älvbäck                   Elfman

56   Södra Öjenäs           Öjeberg

57   Bergsäng                 Bergsman

58   Emtbjörk                 Emt

59   Berga                       - (underofficer)

60   Gunnerud                 - (underofficer)

61   Norra Skoga            Skogfält

62   Mellanskoga            Skog

63   Södra Skoga            Skogman

64   Lilla Skoga              Lillskog (sjukvårdssoldat)

65   Backa                       -  (uncerofficer)                                          Råda

66   Haftersbol                Asplöf (spel i nummer)

67   Prästbol                    Ekelund (dist.korpral)

68   Östra Råda                - (volontär)

69   Lakenetorp               Berg (vicekorpral)

70   Östra Hedetorp         Hed

71   Lakene                      Lack

72   Västra Skymnäs        Skymberg

73   Östra Skymnäs          Skyman

74   Höje                           Höj

75   By                              Byberg 

76   Duvenäs                     - (volontär)                                               Sunnemo

77   Övre Lid                    Lid (vicekorpral)

78   Björkil                       Nilsson (trumslagare)

79   Tutemo                      - (volontär)

80   Norra Gräs                Gräs

81   Södra Gräs                Gräsberg

82   Håkanbol                   Håkman (dist.korpral)

83   Kärne                         Kärn

84   Nedre Lid                  Secund (spel i nummer)

85   Mossäng                    Moss                                                         Ransäter

86   Munkerud                  Larsson (trumslagare)

87   Kärne                         - (regementsmusiken)

88   Västanå                      - (regementsmusiken)

89   Åmberg                      Åmberg

90   Bada                           Badman                                                    Fryksände

91   Svenneby                    Svens

92   Västanvik                    West

93   Torsby                         Thor

94   Önneby                        Önnberg

95   Stensgård                     Sten

96   Vasserud                      Wass (korpral)

97   Rådom                         Ramm

98   Smedserud                   Widing (spel i nummer)

99   Röbjörkeby                  Rör

100 Utterbyn                       Utterberg

101 Önnerud                       Önn

102 Kollerud                       Kollfält

103 Fensbol                         Fens

104 Vadje                            Wadman

105 Åstebyn                        Åstfält (timmerman)

106 Överbyn                       Öfver

107 Gundsjögården             Gund

108 Rattsjöberget                Rattfält                                                   Vitsand

109 Sörmark                       Sör                                                          Östmark

110 Millmark                      Mill (sjukvårdssoldat)

111 Östmark                        Öster

112 Tväråna                         - (regementsmusiken)

113 -                                     - (volontär)

114 -                                     - (volontär)