Gillbergs kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 8 Gillbergs kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                        Soldatnamn                                             Socken

1     Brandsbol                Bran                                                          Glava

2     Töresbol                  Törsfält

3     Höge                        Högström

4     Hult                          Hult

5     Spesserud                 -        (volontär)

6     Semnebyn                Secund (musikkorpral)

7     Fjäll                          -        (regementsmusiken)

8     Övre Rud                  -        (regementsmusiken)

9     Svenserud                 Svensberg

10   Lenungen                  Len

11   Västra Knoll              Knoll

12   Lövås                        -        (volontär)

13   Hönacka                    Nack

14   Yttre Rud                  Yttfält

15   Bråne                         Brå (vicekorpral)

16   Byn                            -        (regementsmusiken)

17   Stommen                   -        (indraget)

18   Fors                           Fors

19   Yttre Rud                  Ytter

20   Söttersbol                  Sötterman                                               Stavnäs

21   Ållevik                      Ållevik

22   Torn                           -        (regementsmusiken)

23   Söpple                       Strandberg

24   Tångberg                   Bod (korpral)

25   Västra Stömne           Edfält (dist.korpral)

26   Östra Stömne             Stömberg

27   Magnebyn                  Dolk                                                      Gillberga

28   Älvvik                        Wik

29   Norra Högsäter          Högman (korpral)

30   Fyxnäs                       Berglund (timmerman)

31   Häljebol                     -        (volontär)

32   Backetorp                  Back (vicekorpral)

33   Södra Högsäter          Kilander (trumslagare)

34   Norra Aspsäter          -        (regementsmusiken)

35   Södra Aspsäter          -        (regementsmusiken)

36   Ragnilsbol                 Carlsson (trumslagare)

37   Speked                       Ås (korpral)

38   Rotvik                        Malm

39   Stenarsbol                  Björ

40   Blixbol                       Blixt

41   Väsby                         -        (regementsmusiken)

42   Skog                           Skog (timmmerman)

43   Esketan                       Eskman

44   Hösås                          Nord

45   Torp                            Torp

46   Nysäter                       Nyström

47   Galtebol                      Byberg (trumslagare)

48   Byn                             Byberg

49   Skiverud                     -        (fältmusikant)

50   Granbäck                    Gran

51   Ökne                           Öcken (vicekorpral)

52   Söpple                         Högberg

53   Källåstorp                   Malm (spel i nummer)

54   Källås                         Källå

55   Ekeberg                      -        (fältmusikant)

56   Skumperud                 Skompfält

57   Västra Smedbyn         Smed                                                      Kila

58   Byn                             -        (fältmusikant)                               Långserud

59   Backa                         Backman (vicekorpral)

60   Kålsäter                      -        (indraget)

61   Björsebyn                  Björlin

62   Elovsbyn                    By

63   Stenbyn                      Sten

64   Lönnskog                   Lund

65   Fjäll                            Fjell

66   Esbjörbyn                   Ess

67   Ed                               Ed

68   Norra Björktjärn         Björk

69   Högen                         Hög

70   Rudsbyn                     Rudberg (vicekorpral)

71   Sillingebyn                 Söder

72   Gisslebyn                   Borg (vicekorpral)

73   Eldansnäs                   Eld (korpral)

74   Grinsbyn                    Grinsfält

75   Koppungen                 Koppfält                                                 Svanskog

76   Björbyn                      Björfält

77   Skäggebyn                 Skägg

78   Högen                        Högfält

79   Norra Skarbol            Skar

80   Näs                             Näs

81   Hallanda                     Hahl

82   Krubbenäs                  Strand

83   Södra Skarbol            -        (regementsmusiken)

84   Grönsjön                    Grön

85   Kålö                           Kåhlberg

86   Tängelsbyn                Täng

87   Sund                           Sund

88   Källbyn                      Käll

89   Stommen                   Stom

90   Fjäll                           Fjellman                                                   Kila

91   Flatebyn                     Moss

92   Ragnebyn                   Rangman

93   Sandbol                      Sand

94   Södra Rud                  Rud

95   Ingerbyn                    Inger (timmerman)

96   Vivas                          Forsberg

97   Skruvserud                Skruf

98   Sätterskog                 Sätterman

99   Gambol                     Berg

100 Södra Ed                   Söderman

101 Kollerud                    Fält (sjukvårdssoldat)

102 Norra Ed                   Edman

103 Västra Takene           Takman

104 Torstensbyn              Thor

105 Bolet                         Myrman

106 Lillerud                     Bäck (dist.korpral)

107 Yxnevål                    Wåhl

108 Södra Höke               Hök

109 Norrra Höke              Hökberg

110 Kilerud                       Kihl

111 Ström                         -        (volontär)

112 Knöstad                     Knös

113 Djupviken                  Djupman

114 Bunäs                         Dahl

115 Östensbyn                  Öster

116 Kärrholmen               Holm

117 Östra Takene             Takfält (timmerman)

118 -                                 -        (volontär)

119 -                                 -        (volontär)