Grums kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 5 Grums kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                        Soldatnamn                                             Socken

1     Västra Kärre             -        (gevärssmed)                                  Segerstad

2     Östra Kärre              Back (dist.korpral)

3     Norra Törne             Nord (trumslagare)                                   Nor

4     Valum                      Wal

5     Norra Varpnäs          Nord

6     Södra Varpnäs          Näs

7     Lillerud                    Lill

8     Mellerudstorp          Mell

9     Mellerud                  Mellqvist (vicekorpral)

10   Skane                       Skan

11   Södra Trossnäs         Söder

12   Norra Trossnäs         Söderberg (spel i nummer)

13   Bryngelsrud              Lind

14   Höjen                        -        (volontär)

15   Rustan                      Rust

16   Västra Mellbyn        Malm

17   Lärum                      Skog

18   Malma                      -        (fältmusikant)

19   Snarberg                   Andersson (trumslagare)

20   Åstorp                      Torp

21   Vålberg                    -        (stockmakare)

22   Bråne                        Berg                                                         Grums

23   Storbråten                 Ström

24   Åsmunderud             Palm

25   Portila                       Port

26   Skruvstad                  Skruf

27   Södra Långstad         Eng

28   Norra Långstad         Lång (vicekorpral)

29   Bengtstorp                Wåhl (timmerman)

30   Bråten                       Kyrk (korpral)

31   Butorp                       Skönn

32   Västra Malsjö           Sjö (gevärshantverkare)

33   Norra Flokerud         Flod

34   Södra Flokerud         Sköld

35   Sandåker                   Sand (vicekorpral)

36   Gullsjö                      Sund

37   Södra Ask                 Asker

38   Norra Ask                 Ask

39   Nedre Åshammar      Hammar

40   Övre Åshammar        Strandberg

41   Lökene                       Lök (sjukvårdssoldat)

42   Gruvön                       Öberg

43   Ås                               Ås

44   Kollerud                     Swärd

45   Högen                         -        (volontär)

46   Uddenrud                   Udd (vicekorpral)                                  Ed

47   Körsvik                      Wik

48   Mörttjärn                   Lund

49   Bada                          -        (regementsmusiken)

50   Kyrkebyn                   -        (fältmusikant)

51   Västra Segmo            Seger

52   Varneviken                Bäck

53   Starkerud                   Stark

54   Snakerud                   Rud

55   Botten                        Lager (korpral)

56   Häggvik                     Hägg

57   Segoltan                     Bro

58   Nygård                       Björk (trumslagare)                                Borgvik

59   Torserud                     Tor

60   Lövåsen                      Löf

61   Södra Borgvik            Skär

62   Norra Borgvik            Borg (dist.korpral)

63   Överud                       Öfver 

64   Värmerud                   Wärm (korpral)

65   Borgvikstorp              -        (underofficer)

66   Gårdsjö                      -        (regementsmusiken)                      Gillberga

67   Råda                           -        (regementsmusiken)

68   Skäggebol                  -        (underofficer)

69   Mjöttan                      -        (underofficer)

70   Kisterud                     Berglund

71   Gårdsvik                    Gård

72   Väckelön                   Wäckel                                                    Värmskog

73   Högen                        Högberg

74   Stora Skärmnäs          Stor

75   Krogserud                  Lilja

76   Degerbyn                   By

77   Prästbol                      Press

78   Karsbol                       Rör (timmerman)

79   Gansbyn                     Gans (vicekorpral)

80   Södra Gärdsjön          Bergström

81   Norra Gärdsjön          Gärdt

82   Rombotten                 Rom

83   Jonsbol                       Fält

84   Resbol                        Blom

85   Näs                             Kask

86   Björnebol                   Björn

87   Vegerbol                     Lans (timmerman)

88   Ekebol                        Ek

89   Strand                         Strand

90   Byn                             Wist (korpral)                                        Stavnäs

91   Skasås                         Skans

92   Södra Fjöle                 Holm

93   Lilla Fjöle                   Mod

94   Norra Fjöle                 West

95   Lilldalen                     Dahl

96   Näbbol                        Staf

97   Östra Rud                   -        (fältmusikant)

98   Spesserud                    Spess

99   Stabberud                    Gran

100 Södra Klässbol            Rapp

101 Norra Klässbol            Hall

102 Karsbol                        Bill

103 Brandsbol                    Bran

104 Södra Fjäll                   Fjell (sjukvårdssoldat)

105 Svanickeboda              Swan (vicekorpral)

106 Boda                            Bodin (vicekorpral)

107 Skofterud                     Skott

108 Skjutsbol                      Fall

109 Norra Fjell                    Hjelm

110 Södra Hög                     Fast                                                       Högerud

111 Presthög                        Ypper

112 Högerud                        Höij

113 Östra Hugnvik              Hugn

114 Västra Hugnvik            Hugnvik

115 Homslid                        Lid (timmmerman)

116 Ingersbyn                      Inger

117 Taseboda                       -        (volontär)

118 -                                     -        (volontär)

119 -                                     -        (volontär)