Huvudpersoner - Hannibals eld


Läs om de indelta soldaternas liv från vaggan till graven i boken!

Huvudpersoner - Hannibals eld


Klicka här för baksidestext och köpinformation             Olof Nilsson Lönn (f. ca 1662, d. okänt)

… var rotens förste indelte soldat åren 1689-1711 och en av Karl XII:s karoliner. Trots kungens flitiga krigande klarade sig Olof undan krigets fasor överraskande lindrigt. Gränsen mot Norge kunde ju inte lämnas utan försvar när Karl XII gick mot det förödande nederlaget i Poltava. Olof antogs som soldat redan 1682, alltså innan Värmlands allmoge undertecknade avtalet att ansluta landskapet till indelningsverket, istället för det gamla utskrivningsförfarandet. Kanske var Olofs val naturligt med tanke på att hans far var soldat i Karl XI:s armé? Eller blev han soldat för att kunna hämnas det den danske ståthållaren i Norge, Hannibal Sehestedt, i januari 1645 gjort mot den egna gården i faderns barndom – plundrat och bränt?


Skildrade händelser och krig: Hannibalsfejden (1644-1645), Gyldenlöwsfejden (1675), Stora Nordiska kriget (1700-1721), Karl XII:s fälttåg i Ryssland (1708, 1709)


Klicka här för persondata om Olof Nilsson Lönn.Mårten Bengtsson Lönn (f. ca 1683, d.1736)

… var även han karolin i Karl XII:s armé under åren 1711-1720. Med sitt finska ursprung var han soldat på samma villkor som sina rikssvenska kamrater. Trots att krigen avlöste varandra slapp Mårten undan nästan alla av fältlivets fasor. Danske fienden på den norska sidan gränsen var fortfarande inte att lita på, så Mårtens insats blev att finnas till hands i fall att ett norskt anfall skulle komma. Inte heller när Karl XII bestämde sig för att erövra Norge 1718 fick han gå över gränsen och in i Norge. Eda skans blev hans post.


Skildrade händelser och krig: Stora Nordiska kriget(1700-1721), Karl XII:s fälttåg till Norge (1716, 1718)


Klicka här för persondata om Mårten Bengtsson Lönn.
Per Larsson Lönn (f. 1700, d. 1731)

… försvarade Roslagen mot ryska angrepp när han var nyantagen som rotens knekt. Var i tjänst 1720-1731. Trots elva år i militär tjänst dog han ung och lämnade sin arma hustru Elin Persdotter ensam och barnlös. Elin tvangs sorgligt nog uppleva tragiken i att bli änka mer än en gång och mötte själv en sorglig död i barnsäng. Trillingfödseln klarade varken hon eller de tre gossarna.


Skildrade händelser och krig: Ryska härjningar i Uppland (1720)


Klicka här för persondata om Per Larsson Lönn.Göran Persson Lönn (f. 1697, d. 1742)

… var ett tydligt exempel på oredan vid Närke-Värmlands regemente när soldater tilläts byta rote utan att för den skull bosätta sig på sin rote. Han tjänstgjorde 1718-1742. Efter att ha innehaft tjänsten som indelt soldat för tre rotar vid två kompanier, belägna i två andra socknar än där han själv verkligen bodde, flyttade han till sist till soldattorpet när han för tredje gången begärde att få byta rote och äntligen fick Lönnskogs rote som sin i hem socknen Långserud.


Skildrade händelser och krig: Hattarnas ryska krig (1741-1743)


Klicka här för persondata om Göran Persson Lönn.Pär Simonsson Lönn (f. 1722, d. 1758)

… bodde långt från Lönnskogs rote när han fick den sig tilldelad. Han antogs som vargeringskarl 1741 och som indelt soldat 1743. Pärs intresse för att flytta till rotens soldattorp var emellertid klent och säkert lät kompaniets kapten honom istället få flytta till första bästa lediga rote i hemsocknen Blomskog efter bara halvannat år, för att undvika att Pär skulle rymma. Pär stannade som soldat fram till sin föga ärofulla död i Preussen 1758.


Skildrade händelser och krig: Pommerska kriget (1757-1762)


Klicka här för persondata om Pär Simonsson Lönn.Olof Nilsson Lönn (f. 1711, d. 1772)

… var med om att lägga de första grundstenarna till Sveaborg under en arbetskommendering. Trots att troget ha tjänstgjort som indelt soldat 1742-1754 fick han ingen pension. Ålderdomen blev till slut en svår prövning, som järnblecket han fick av fattigvården, som ett bevis på att han hade sockenstämmans välsignelse att försörja sig genom tiggeri, inte lindrade mot svältdöden.


Skildrade händelser och krig: Bygget av Sveaborg


Klicka här för persondata om Olof Nilsson Lönn.