Jösse kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 3 Jösse kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                        Soldatnamn                                             Socken

1     Hångstad                 Hångman                                                  Skillingmark

2     Bön                         Bönfält (timmerman)

3     Boda                        Boding (korpral)

4     Holmserud               Holmberg (timmerman

5     Påterud                    Påtfält (timmerman)                                 Järnskog

6     Fjäll                         Fjell

7     Slärteg                     Slärtman

8     Näved                      Näfvenfält

9     Koppom                   Koppfält (vicekorpral)

10   Skönnerud               Skönnberg (vicekorpral)

11   Vadjungsed              Wadman

12   Hovsten                   Hofman                                                     Köla

13   Tömte                      Tömtman

14   Solberg                    Solman

15   Lund                        Lundman

16   Övre Älgestad         Elgström

17   Nedre Älgestad       Elg (vicekorpral)

18   Korterud                  Kortman

19   Torgilsrud                Torgilsman

20   Lässerud                  Lässman

21   Lernäs                      Lerdal

22   Gryttved                  Wallberg

23   Bålstad                     Bålfält

24   Östra Flogned          Flognfält

25   Västra Flogned        Flognman

26   Skarbol                    Skarfält

27   Hälle                        Hällström

28   Hallebol                   Halldal

29   Skällarbyn                Skallman

30   Växvik                     Wäxfält

31   Hovdane                   Hofberg

32   Hole                         Holfält

33   Åmot                        Åmberg                                                    Eda

34   Nore                         Norum

35   Södra By                  Byberg

36   Norra By                  Byfält

37   Haga                         Andreasson (trumslagare)

38   Västby                      Westman

39   Kortlanda                 Kortfält

40   Tälle                         Tällman

41   Långlanda                Långland

42   Stommen                  Stomberg

43   Morast                      Morfält

44   Södra Ämterud         Emtfält

45   Norra Ämterud         Emtman

46   Hovilsrud                 Hofvilsman

47   Häljeboda                 Helgeberg

48   Ås                             Åsman

49   Stora Hög                 Högdal

50   Lerot                         Lerfält

51   Sjögervål                  Sjöberg (korpral)

52   Hammar                   Hammar (korpral)

53   Vittensten                 Wittensten

54   Fjäll                          Fjellman

55   Öjenäs                      Öijenäs

56   Myre                         Hagberg (trumslagare)                           Ny

57   Sten                          Stenman (vicekorpral)

58   Berg                          Berglöf

59   Björkenäs                 Gustafsson (trumslagare)

60   Olebyn                      Olfält

61   Hungelsvik               Högberg (dist.korpral)

62   Kyrkebol                  Kyrkman

63   Öna                           Öman

64   Östra Brevik             Brefält (timmerman)

65   Västra Brevik           Breman

66   Ottebol                     Ottfält (sjukvårdssoldat)

67   Ränkesed                  Ränksfält (vicekorpral)

68   Byn                           Byström

69   Krokebol                   Krok

70   Rådane                      Rådman                                                   Älgå

71   Sulvik                       Wikman (dist.korpral)

72   Lilla Vik                   Wik

73   Fröbol                       Fröberg

74   Stommen                   -        (indraget)

75   Västra Skyberg         Skyman

76   Östra Skyberg           Skyberg

77   Valnäs                       -        (regementsmusiken)

78   Görsbyn                    By

79   Mällgården                -        (volontär)

80   Strand                        -        (volontär)

81   Stridsbol                    Strid

82   Grinsbol                    Grinnberg

83   Västra Sund               Sundman                                                 Arvika

84   Koppsäng                  -        (volontär)

85   Höves                        Höfves

86   Gillserud                   Gillberg

87   Kärrsmossen             Kärrsfält

88   Solberga                    -        (indraget)

89   Kyrkebyn                  -        (regementsmusiken)

90   Rud                            Rud

91   Mällbyn                     Mällroth

92   Östra Högvalta          -        (indraget)

93   Västra Speke             Spikfält (vicekorpral)

94   Östra Speke               Spik

95   Bjälverud                   Bjelf

96   Perserud                     Persman

97   Stålsberga                  Stål

98   Holm                          -        (volontär)

99   Rackstad                    Rackberg

100 Långvak                     Långvak

101 Byn                            Bydal (gevärshantverkare)                    Brunskog

102 Edane                         Edberg

103 Gryttom                     Gryttman

104 Lerot                          Lersten (vicekorpral)

105 Bålgård                      Borg                                                       Arvika

106 Mötterud                    Möttman

107 Dottevik                     Blomström (spel i nummer)

108 Östra Sund                 Sund

109 Humlekil                    Humla

110 Dalen                          Dahl

111 Nordal                         Nordahl

112 -                                   -        (volontär)

113 -                                   -        (volontär)