Kils kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 2 Kils kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                        Soldatnamn                                             Socken

1     Tollebol                  - (regementsmusiken)                               Övre Ullerud
2     Rud                         Rud
3     Smedserud              Smed
4     Bäck                        Bäck
5     Prästbol                   Wik
6     Förby                       För
7     Hedegården             Hed
8     Edet                         - (underofficer)
9     Hummeltorp            - (underofficer)
10   Småris                     Ljungberg (spel i nummer)                       Nedre Ullerud
11   Risäter                     Ryd (korpral)
12   Tjusbol                    Tjus (timmerman)
13   Halla                        Hall
14   Torp                         Torpfält
15   Visterud                    -  (volontär)
16   Nybacka                   Högvall (trumslagare)
17   Skäringsberg            - (volontär)                                               Stora Kil
18   Hastersby                 Haster
19   Tomthult                  Tomthult
20   Nilsby                       - (underofficer)
21   Ransby                     Rann
22   Hasselbol                  Hassel
23   Ekebol                      Ek
24   Bondesta                   Bondfält
25   Säbytorp                    - (regementsmusiken)
26   Nedre Säby                - (regementsmusiken)
27   Råglanda                   Råg
28   Erstad                        - (volontär)
29   Enås                          En
30   Rud                            - (regementsmusiken)
31   Rudstorp                    - (regementsmusiken)
32   Södra Hannäs            Hann
33   Östra Tollestad          - (volontär)
34   Västra Tollestad        - (gevärshantverkare)
35   Lersäter                     Lähr
36   Skårbol                      Skårberg
37   Gunnita                      Gunt
38   Skog                          Skog (vicekorpral)                                  Frykerud
39   Fagerås                      Fager (korpral)
40   Köpung                      Köpfält
41   Klaxås                        Klaxman (sjukvårdssoldat)
42   Forsnor                       Fors (korpral)
43   Solberg                       Sekund (spel i nummer) 
44   Öjersäterbacken         Öij
45   Tomta                         Tomt
46   Säldebråten                Säll
47   Lene                           Len
48   Ås                               Ås (korpral)
49   Östra Glänne              Glänfält
50   Västra Glänne            Glänberg
51   Västra Glänne            Glänman
52   Dedetta                       Dettman (trumslagare)
53   Bodetta                       Bod
54   Getmossen                  Moss
55   Kollsgård                    Kollberg                                                Västra Ämtervik
56   Hummeln                    Hummel
57   Aplung                        Apelqvist
58   Aplungstorp                Apel
59   Ringstad                      Ring (timmerman)                                Boda
60   Bodatorp                      - (regementsmusiken)
61   Boda                            Bofält
62   Lerboda                       Lersten
63   Högboda                      - (regementsmusiken)
64   Ärtetan                        Ertbom
65   Grimstad                     Grim
66   Sävelskog                    Säf                                                        Brunskog
67   Grossbol                      - (regementsmusiken)                          Grava
68   Forsnäs                        Forsberg (vicekorpral)
69   Öjenäs                         Svensson (trumslagare)
70   Ängebäck                    Eng (dist.korpral)
71   Norra Grava                Nilsson(spel i nummmer)
72   Södra Grava                Grafman
73   Bjällerud                      Bjell
74   Grönäs                         Grön
75   Klingerud                    Kling
76   Skåne                           - (indraget)
77   Östra Tolerud              Thol
78   Södra Våle                  Wåhl (timmerman)
79   Bråne                           Brandt (korpral)
80   Norra Härtsöga            Hertz (korpral)
81   Södra Härtsöga            Hertzfelt
82   Önnerud                       Önn
83   Kätterud                       Kato
84   Vänsberg                      Wensberg
85   Trangärd                       Tranjerd
86   Skåre                            Skåre
87   Östra Torp                    - (regementsmusiken)
88   Karterud                       Kartman                                               Segerstad
89   Solberg                         Sohlfält (dist.korpral)
90   Mellgården                   Larsson (spel i nummer)
91   Hannevall                     Hane
92   Södra Törne                  Törnfält (timmerman)
93   Norra Segerstad            Segerman (vicekorpral)
94   Segerstad Mellgård       Segerström
95   Södra Segerstad            Seger
96   Fintatorp                        Fint (vicekorpral)                               Karlstads Landsförs.
97   Aspsäter                         Asp (vicekorpral)
98   Jonsbol                           Jonsfält                                              Hammarö
99   Lunden                           Lund
100 Klöverud                        - (volontär)
101 Bråten                            Bråth
102 Stora Skagern                Skager
103 Fiskvik                           Fisk
104 Tvärhult                         Nilsson (spel i nummer)
105 Norra Sätter                   Sätterberg (korpral)
106 Södra Sätter                   - (volontär)
107 Kilanda                          Kihlman
108 Torp                               Torp
109 Hovlanda                       Hof
110 Rud                                Ruda
111 Lövnäs                           Löf
112 Larberg                          - (fältmusikant)
113 Hallersrud                      Halsberg (sjukvårdssoldat)
114 Gråberg                          Gråberg
115 Västra Tye                     Thyman
116 Östra Tye                       Thyberg
117 -                                      - (volontär)
118 -                                      - (volontär)