Livkompaniet 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 1 Livkompaniet


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.

Nr   Rote                          Soldatnamn                                           Socken

1      Bössviken                 Bössman                                               Östra Ämtervik

2      Visteberg                  Wistman

3      Visterud                   Wist

4      Skacksjö                   Schack

5      Bonäs                      Bod

6      Östmansby                -      (underofficer)

7      Fölsvik                      -      (fältmusiikant)

8      Smedsby                    -      (volontär)

9      Bävik                       Bäs

10    Gunnerud                 Nilsson (spel i nummer)

11    Prästbol                    Prestberg

12    Västgård                   -      (regementsmusiken)

13    Västmyr                    Wästmyr

14    Högberg                   Högman (timmmerman)

15    Gunnerudstorp          -      (regementsmusiken)

16    By                            By

17    Södra Ås                   Åsman

18    Norra ÅS                   Ås

19    Stavik                       Staf

20    Svenserud                 Svens

21    Rådom                      Råd (dist.korpral)                                   Sunne

22    Munkebacka              Munkberg

23    Mellbyn                     Mellman

24    Askersby                   Askjer

25    Gålserud                   Gålsman (vicekorpral)

26    Östanås                      -      (gevärshantverkare)

27    Maggeby                   Maggeby (timmerman)

28    Borgeby                    Wik

29    Ås                            Åsbom

30    Åleby                        -      (underofficer)

31    Tjustersby                 Tjustman

32    Torsby                      Thorsfält (sjukvårdssoldat)

33    Brårud                       -      (regementsmusiken)

34    Norra Arneby             Arnfält

35    Norra Soneby            Sand

36    Askerud                    Ask

37    Norra Borgeby            -      (regementsmusiken)

38    Backa                       Backfält

39    Gjutargården             Gjutman

40    Östanbjörke              Öster

41    Edsbjörke                  Björk

42    Bäck                         Bäck

43    Sätter                       Sätterman

44    Ivarsbjörke                -      (regementsmusiken)

45    Kårud                        -      (regementsmusiken)                        Lysvik

46    Solberga                   Sohl

47    Öjenäs                      Öij

48    Åsegård                    Åsfält

49    Kyrkebyn                   Kyrk

50    Skäggegård               Skägg

51    Ransbyn                    Rann

52    Berga                         -      (regementsmusiken)

53    Bjälverud                   Bjell

54    Tosseberg                  Tossman                                               Sunne

55    Bryggargården           Bryggman (korpral)

56    Skinnarbacka              -      (volontär)

57    Lilltorp                      Lill

58    Ingebyfjorden            Ingeby

59    Norra Näs                 Näsfält

60    Spelnäs                     Spelman

61    Höjen                        Höij

62    By                             Blom (dist.korpral)

63    Ulvsby                      Ullfält

64    Södra Åmberg           Åman

65    Skäggeberg               Nilsson (trumslagare)

66    Gärdsbyn                   -      (regementsmusiken)

67    Berga                        Bergfält

68    Hällserud                   Hellsvik

69    Gunnerud                  Gunnerbom

70    Holmby                      -      (volontär)

71    Gettjärn                     Getberg

72    Uddheden                  Uddman                                                 Gräsmark

73    Höjden                       Högfält (vicekorpral)

74    Gräsmarks gård          Gräsmark

75    Hedås                        Hed

76    Östra Kymmen            Forsman

77    Norra Granbäckstorp   Gran

78    Trötvik                       Trötman

79    Kymstad                     Kyman

80    Västra Näs                  Näsman

81    Norra Västerrottna       Nord (timmerman)

82    Skröttingerud              Berg                                                     Sunne

83    Södra Västerrottna       Söder  (korpral)                                     Gräsmark

84    Ribbenäs                    Ribbe                                                    Sunne

85    Västansjö                   Väster

86    Västra Ingersbyn         Sötterman (musikkorpral)

87    Brottstorp                   Brant (korpral)

88    Ed                              Nilsson (trumslagare)

89    Södra Arneby              Arn

90    Hälleberg                    Hell

91    Toneby                      Tonman

92    Öjervik                       -      (underoffficer)

93    Hastersby                   -      (regementsmusiken)

94    Södra Soneby             Sund

95    Södra Forsnäs             -      (underofficer)

96    Hensgård                   Hens                                                   Västra Ämtervik

97    Kisterud                     Kilén (vicekorpral)

98    Ingeby                       Ingfält

99    Södra Berga               Bergman

100  Sillegård                     Sillfält

101  Svensby                     Kollberg (tumslagare)

102  Kringeråsen                Kringman

103  Skog                          Skogsberg (vicekorpral)                        Brunskog

104  Takene                       Takman (vicekorpral)

105  Toltan                        Tolén

106  Södra Berga                Bergström

107  Årnäs                         Årman

108  Vikene                        Wikman (korpral)

109  Gullsby                       Gullsmed

110  Fösked                       Föskman

111  Kallviken                     -      (volontär)

112  Näs                            Näsberg

113  Krona                         Kron

114  Gylterud                     Gyltman (gevärshantverkare)              Mangskog

115  Gryterud                    Gryt (timmerman)

116  Fjäll                           Fjell

117  Slobyn                       Slorfält (sjukvårdssoldat)

118  Tobyn                        Thofält

119  Åstenäs                      Åstbom

120  -                                  -      (volontär)

121  -                                  -      (volontär)