Lönn han går hem han - Data

Lönn han går hem han


Klicka här för baksidestext och köpinformation             Lönn han går hem han är den tredje boken i serien som berättar om det verkliga livet som indelt soldat. I centrum står tre män - Anders, Nils och Jan Lönn - som var i tjänst som indelt soldat åren 1790-1848.


Liksom i böckerna Hannibals eld och Lön från Skogane är innehållet helt baserat på autentisk historisk fakta.


Tiden som passerar genom boken var mycket händelserik. Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon (1805-1810), Finska kriget (1808-1809), Kriget mot Danmark (1808-1809), Kriget mot England (1810-1812), Karl Johans krig mot Napoleon (1813-1814), Kampanjen mot Norge (1814) avhandlas närgånget i boken. Särskilt där soldater ur Närke-Värmlands regemente deltog.


Här berättas detaljerat om Georg Adlersparres förberedelser inför 1809 års statskupp mot Gustaf IV Adolf. Hur han samlar Västra Armén i Värmland och marschen till Stockholm.


Boken skildrar hur det var att leva i Sverige i slutet av 1700-talet och under första halvan av 1800-talet. Ett Sverige där majoriteten av befolkningen bodde på landsbygden och arbetade hårt i jordbruket för att överleva. Fattigdom, sjukdomar och svält var tyvärr allt för vanligt. Boken berättar om just det verkliga livet. Även om boken fokuserar på några utvalda namngivna personer ger deras livsberättelser en allmänt sett mycket bra bild av hur livet verkligen var.


Det är åter soldaterna som tjänstgjorde för värmländska Lönnskogs rote som står i bokens centrum. Anders, Nils och Jan Lönn var verksamma i en händelserik tid. Som soldater deltog de i flera, för den svenska historien, mycket betydelsefulla krig när Sverige förlorade både Pommern och Finland samtidigt som Norge tvingades in i en union med Sverige. Utan att man visste det då, deltog Sverige också i sitt allra sista krig – det i Norge 1814.


I en utvikning från historien om Anders Lönn får hans svärson, fältjägaren Anders Krok vid Värmlands Fältjägarregemente, vara ett bevis för att svenska soldater deltog mer aktivt i Napoleonkrigen än vad den svenska historieskrivningen i allmänhet säger, bl.a. deltog han i historiens största och blodigaste fältslag (före 1:a världskriget) vid Leipzig 1813.


Anders Lönns barndom var f.ö. väl så dramatisk med en far som bragtes om livet år 1767 när Anders endast var sex år gammal. Följ den detaljerat återgivna och fascinerande rättsprocessen som berättas utifrån de bevarade rättegångshandlingarna.


Boken berättar om det som senare blev den allmänna värnplikten, då kallad beväringen eller beväringsinrättningen.


Här skildras också hur livet allt för ofta blev för indelta soldater efter avskedet. Märkt av tiden som soldat blev livet allt annat än enkelt att leva.


När det inte var krig eller övningar vankades arbetskommenderingar till bl.a. kanalbyggen som tillägg till den militära exercisen.


Under den tid som boken speglar delades Närke-Värmlands regemente i varsitt regemente för respektive landskap, och Lönnskogs soldater kom därefter att tillhöra Värmlands regemente. Nya kompanier bildades och knektarna Lönn kom med tiden att byta från Nordmarks till Gillbergs kompani. Den klassiska övningsplatsen Trossnäs fält togs också i bruk. Valet av just Trossnäs till övningsfält var f.ö. inte så lite styrt av brukspatron Norström på Edsvalla bruk.


Bokens titel är ett citat från Kierstin Jansdotter, hustru till Anders Lönn, som hon enligt den lokala traditionen sägs ha yttrat i slutet av februari 1807. Ord som blev bevingade i bygden tack vare att hon fick rätt i sin förutsägelse, "Lönn, han går hem, han".