Nordmarks kompani 1789

Soldattorp

Mycket spännande läsning med Nordmarks kompani vid Närke-Värmlands regemente.

Klicka på bilderna för mer information.

Närke-Värmlands regemente var med sina tio kompanier och 1674 rotar Sveriges största indelta regemente. Närke bidrog med 474 rotar, fördelade på tre kompanier, medan Värmland stod för de återstående 1200 i sju kompanier.


Nordmarks kompani hade sitt upptagningsområde i västra Värmland inom Nordmarks och Gillbergs härader. Det som idag är Årjängs, Eda och norra delen av Säffle kommuner.


I förteckningen här intill listas Nordmarks kompanis alla rotar så som de mönstrades den 24 oktober 1789. Rotarna var i stort desamma under hela regementets tid som indelt fram till dess delning 1812.


Knektnamnen var i det närmaste desamma under alla år. Det som skilt har handlat om stavning, som inte så sällan har präglats av det dialektala uttalet av namnet, t.ex. Lön istället för Lönn, Gålfält istället för Gårdfält.


Några knektnamn ändrades av olika anledningar. T.ex. begärde och beviljades Snarkils soldat år 1799 att få byta Snarkare till Snarfält.


Rotarnas namn är skrivna efter dagens namn på platsen, medan knektnamnen är stavade så som de antecknades vid generalmönstringen 1789. Ändelsen -fält kunde även skrivas -felt eller -feldt.

Nordmarks kompani


Generalmönstring den 24 oktober 1789

Nummer

Rote

Socken

Knektnamn

1

Snarkil

Sillerud

Snarkare, korpral

2

Guttarbol

- '' -

Gutman

3

Hol

- '' -

Hol

4

Harnäs

- '' -

Harnäs

5

Litslerud

- '' -

Liten

6

Västra Boda

- '' -

Boberg

7

Tenvik

- '' -

Tenman

8

Åsebyn

- '' -

Åsman

9

Grillsbyn

- '' -

Grillsfält

10

Torgelsbyn

- '' -

Torgman

11

Gyltenäs

- '' -

Gyltman

12

Egenäs

- '' -

Egman

13

Skogen

- '' -

Skogman

14

Galtviken

- '' -

Galt

15

Älgåna

- '' -

Elg

16

Byn

- '' -

Byman

17

Trubbyn

- '' -

Trubbe

18

Sillebotten

- '' -

Sillman

19

Fälttakan

- '' -

Fälthjelm

20

Häljebyn

- '' -

Helgman

21

Sanda

- '' -

Sandman

22

Korsbyn

- '' -

Korsfält

23

Älgtån

- '' -

Elgtberg

24

Svensbyn

- '' -

Svensberg

25

Leverhögen

- '' -

Leftman

26

Liane

Silbodal

Lijfält

27

Djuv

- '' -

Djufält

28

Våxlanda

- '' -

Wåxman

29

Nästebacka

- '' -

Nästman

30

Näresbyn

Blomskog

Närfält, korpral

31

Norra Ström

Silbodal

Ström

32

Södra Ström

- '' -

Strömlöf

33

Tvärdalen

- '' -

Tvärman

34

Risviken

- '' -

Risberg

35

Huken

- '' -

Hukman

36

Årjäng

- '' -

Årman

37

Näs

- '' -

Näsfält

38

Lysed

- '' -

Lysberg

39

Lobbyn

- '' -

Lobbman

40

Furskog

- '' -

Forsåhs

41

Blomma

Blomskog

Blomberg

42

Ekenäs

- '' -

Ekman

43

Bustelund

- '' -

Bustman

44

Mon

- '' -

Moberg

45

Söpplanda

- '' -

Söppelman

46

Öbyn

- '' -

Öby

47

Ingebyn

- '' -

Ingman

48

Näs

- '' -

Näsman

49

Lilla Boda

- '' -

Boman

50

Sundstabyn

- '' -

Sunman

51

Skomsnäs

Trankil

Skomsfält

52

Boda

- '' -

Boberg

53

Norra Viker

- '' -

Wikström

54

Källsbyn

- '' -

Kjelsman

55

Båstnäs

V:a Fågelvik

Båstman

56

Väng

- '' -

Wängman

57

Östra Viker

- '' -

Wikfält

58

Västra Viker

- '' -

Wikberg

59

Björkviken

Holmedal

Biörkman, korpral

60

Hån

- '' -

Håman

61

Sållom

- '' -

Sållman

62

Hällesrud

- '' -

Hällberg

63

Gröttnäs

- '' -

Grötfält

64

Uppsal

- '' -

Uppman

65

Gårdtveten

- '' -

Gårdfält

66

Stallarebyn

- '' -

Stallman

67

Holmerud

- '' -

Holm

68

Myrevarv

- '' -

Myra

69

Leverbyn

- '' -

Lefwerman

70

Bergerud

- '' -

Berg

71

Bäckevarv

- '' -

Bäck

72

Selen

- '' -

Sehlman

73

Norra Fors

Karlanda

Forsberg

74

Västra Bön

- '' -

Böndahl

75

Stommen

- '' -

Stomberg

76

Lysås

- '' -

Lysfält

77

Hämnäs

- '' -

Häman

78

Södra Liane

- '' -

Liman

79

Vittensten

- '' -

Hwitfält

80

Korsbyn

- '' -

Korsberg

81

Bjärn

- '' -

Biärfält

82

Håltebyn

- '' -

Hultman

83

Årstad

- '' -

Åhrsfält

84

Smolmark

- '' -

Smolman

85

Flötane

V:a Fågelvik

Flötman

86

Lössbyn

- '' -

Lösfält

87

Upprann

- '' -

Upperfält

88

Näved

Järnskog

Näfwenfält, korpral

89

Påterud

- '' -

Påtfält

90

Vadjungsed

- '' -

Wadman

91

Fjäll

- '' -

Fjäll

92

Remjäng

- '' -

Rämfält

93

Slärteg

- '' -

Slärtman

94

Hajom

- '' -

Hijfält

95

Saxebyn

- '' -

Sax

96

Norra Liane

- '' -

Liström

97

Koppom

- '' -

Koppfält

98

Mosstakan

- '' -

Måssberg

99

Skönnerud

- '' -

Schönberg

100

Holmserud

Skillingmark

Holmberg

101

Bön

- '' -

Böfält

102

Västra Boda

- '' -

Boding

103

Hångstad

- '' -

Hångman

104

Stommen

Östervallskog

Stomfält

105

Strömmer

- '' -

Strömmer

106

Bön

- '' -

Bönfält

107

Rommenäs

- '' -

Romfält

108

Djurskog

- '' -

Diursman

109

Ivarsbyn

- '' -

Ifwarsberg

110

Dalen

Töcksmark

Dahlman

111

Östra Bön

- '' -

Bönschöld

112

Skarbol

- '' -

Skarman

113

Töresbyn

- '' -

Thörsfält

114

Västra Bön

- '' -

Bönström

115

Sanda

- '' -

Sanström

116

Östegård

- '' -

Östman

117

Elovsbyn

Långserud

Egel

118

Rudsbyn

- '' -

Ryss

119

Backa

- '' -

Backman

120

Byn

- '' -

By, korpral

121

Esbjörbyn

- '' -

Essbjörman

122

Högen

- '' -

Högberg

123

Grinsbyn

- '' -

Grinsfält

124

Ed

- '' -

Edman

125

Eldansnäs

- '' -

Eldman

126

Sillingebyn

- '' -

Silling

127

Stenbyn

- '' -

Sten

128

Lönnskog

- '' -

Lön

129

Kettilsbyn

- '' -

Kjettelsman

130

Fjäll

- '' -

Fjällman

131

Björktjärn

- '' -

Biörkfält

132

Kålsäterud

- '' -

Kåhlman

133

Yttre Lofterud

- '' -

Loftman

134

Björsebyn

- '' -

Biörsfält

135

Gisslebyn

- '' -

Gisselman

136

Hallanda

Svanskog

Halman

137

Näs

- '' -

Näsvis

138

Björbyn

- '' -

Biörfält

139

Koppungen

- '' -

Koppfält

140

Torp

Gillberga

Torpman

141

Ökne

- '' -

Ökfält

142

Skumperud

- '' -

Skompfält

143

Källås

- '' -

Kjällberg

144

Söpple

- '' -

Söppelfält

145

Skog

- '' -

Skogman, korpral

146

Häljebol

- '' -

Helgman

147

Byn

Stavnäs

Byberg

148

Galtebol

Gillberga

Galt

149

Magnebyn

- '' -

Magnefält

150

Rotvik

- '' -

Rotfält

151

Norra Högsäter

- '' -

Högman

152

Södra Högsäter

- '' -

Högberg

153

Nysäter

- '' -

Nusman

154

Fyxnäs

- '' -

Fyxman

155

Ragnilsbol

- '' -

Rangfält

156

Granbäck

- '' -

Gran

157

Hösås

- '' -

Hösman

158

Blixbol

- '' -

Blixfält

159

Källåstorp

- '' -

Kjellman

160

Speke

- '' -

Spekman

161

Skäggebol

- '' -

Skjäggman

162

Ekeberg

- '' -

Ekeberg

163

Backetorp

- '' -

Backfäldt

164

Skiverud

- '' -

Skifman

165

Stenarsbol

- '' -

Stenman

166

Väsby

- '' -

Wässman

167

Älvvik

- '' -

Elfman

168

Äsketan

- '' -

Eskman

169

Råda

- '' -

Rådman

170

Södra Aspsäter

- '' -

Aspman

171

Gårdsjö

- '' -

Gålfält

172

Norra Aspsäter

- '' -

Asp