Nordmarks kompani 1881

Soldattorp och rotenamn

Nr 6 Nordmarks kompani


Generalmönstring den 7 juli 1881


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Saknas sockenangivelse är roten belägen i samma socken som roten på raden ovanför.


Nr  Rote                          Soldatnamn                                            Socken

1     Yttre Lofterud          Högberg (dist.korpral)                             Långserud

2     Kättilsbyn                 Graf

3     Sillebotten                Ludvig                                                     Sillerud

4     Älgtån                       Elgtberg 

5     Byn                           Byman

6     Fältakan                    Fält 

7     Älgåna                      Elg 

8     Galtviken                  Hult

9     Skogen                      Skog 

10   Egenäs                      Egman

11   Gyltenäs                    Gyltman

12   Torgelsbyn                -        (underofficer)

13   Grilsbyn                    Grén

14   Harnäs                       Haglind (timmerman)

15   Hol                            Hohl (sjukvårdssoldat)

16   Guttarbol                   Guttman

17   Litslerud                    Dahl (vicekorpral)

18   Västra Boda               Boberg

19   Risviken                    Risberg                                                    Silbodal

20   Korsbyn                     Fors                                                         Sillerud

21   Trubbyn                     Trubbe

22   Häljebyn                    Helj

23   Svensbyn                   Svensberg

24   Snarkil                       Snar

25   Sanda                         Sandman

26   Tenvik                        Tenman

27   Åsebyn                       Åsman

28   Leverhögen                Löf

29   Näs                             Näsfält                                                    Silbodal

30   Årjäng                        Årman (dist.korpral)

31   Huken                        Huckman (korpral) 

32   Tvärdalen                   Tvärman 

33   Lian                            Lifält 

34   Södra Ström               Strömlöf 

35   Norra Ström               Ström 

36   Våxlanda                    Wåxman 

37   Nästebacka                 Back 

38   Djuv                            Djufält 

39   Fårskog                       Nyström (spel i nummer) 

40   Lysed                          Ed (timmerman) 

41   Lobbyn                       Lobbman (timmerman) 

42   Söpplanda                   Söppelman (vicekorpral)                       Blomskog

43   Mon                            Moberg 

44   Närsbyn                      Närsfält 

45   Ekenäs                        Ek 

46   Bustelund                   Lund 

47   Blomma                      Blomberg 

48   Öbyn                           Öberg 

49   Ingebyn                       Ingeby 

50   Näs                              Näs 

51   Lilla Boda                   Mogren 

52   Källsbyn                      -        (underofficer)                              Trankil

53   Norra Viker                 Wikström 

54   Stora Boda                  Sandberg (sjukvårdssoldat) 

55   Skumsnäs                    Skumfält 

56   Västra Viker                Wik                                                       Västra Fågelvik

57   Sundstabyn                 Tyberg (trumslagare)                             Blomskog

58   Björkeviken                Björk (vicekorpral)                                Holmedal

59   Holmerud                    Holm 

60   Bäckevarv                   Bäck 

61   Selen                           Kylander 

62   Sollom                        Sollman 

63   Hällesrud                    Hellberg 

64   Myrevarv                    Myra 

65   Hån                             Hed 

66   Grötnäs                       Rud 

67   Östra Viker                 Wikfält                                                   Västra Fågelvik

68   Uppsal                        Uppman (timmerman)                           Holmedal

69   Gårdtveten                 Gårdfält (vicekorpral) 

70   Leverbyn                    Lefverman 

71   Bergerud                    Berg (korpral) 

72   Stallarbyn                   Stallman 

73   Korsbyn                      Korsberg                                                Karlanda

74   Liane                           Liman 

75   Vittensten                   Wittfält (korpral) 

76   Bjärn                           Bjärfält 

77   Hämnäs                      Häman 

78   Västra Bön                 Brunzell 

79   Norra Fors                  Hämqvist 

80   Stommen                    Stomberg 

81   Smolmark                  Smulman 

82   Årstad                        År 

83   Hultebyn                    Hultman 

84   Lysås                          Lysfält 

85   Saxebyn                     Byström (trumslagare)                           Järnskog

86   Mosstakan                  Mossberg 

87   Norra Lian                  Liström 

88   Hajom                         Hifält 

89   Remjäng                     Remfält 

90   Djurskog                    Wall                                                        Östervallskog

91   Norra Ivarsbyn           Ifvar (vicekorpral) 

92   Rommenäs                 Rom 

93   Bön                            Bönfält 

94   Strömmer                   Strömmer 

95   Stommen                    -        (volontär) 

96   Dalen                         Dahlman                                                 Töcksmark

97   Töresbyn                    Törsfält 

98   Östegård                     Öst 

99   Sanda                          Norström 

100 Västra Bön                  -        (volontär) 

101 Östra Bön                   Blom 

102 Skarbol                       Skarman 

103 Upprann                      Rand                                                      Västra Fågelvik

104 Lössbyn                      By 

105 Flötane                        Flod 

106 Väng                           Wängman 

107 Båstnäs                       Boström 

108 -                                  -        (volontär) 

109 -                                  -        (volontär)