Nu kommer Lönn - Data


Sagt om

Nu kommer Lönn


Huvudpersoner


Nu kommer Lönn


Klicka här för baksidestext och köpinformationNu kommer Lönn fullbordar bokserien om det verkliga livet som indelt soldat. En bokserie som spänner över 215 år. 


Liksom i de tre tidigare böckerna i serien - Hannibals eld, Lön från Skogane och Lönn han går hem han - är innehållet helt baserat på autentisk historisk fakta.


Bokens titel är ett citat ur den muntliga traditionen och sägs ha varit ord som den indelte soldaten Andreas Andersson ogillade att höra. "Nu kommer Lönn och ska ha sin lön" påstås vara ord han fick höra när han kom gående över rroteböndernas gårdstun. Eftersom ordet lön och hans knektnamn uttalas snarlikt på ortens dialekt sägs alla utom Andreas ha tyckt att frasen var rolig.


Hur sanna Andreas tankar om sitt knektnamn är, är svårt att veta. Författaren har i alla fall hört historien berättas av Andreas barnbarn.


Varför Andreas bytte ut namnet Lönn mot Lund skulle kunna ha att göra med en närboende krigshjälte, sergeant Johan Lund, och hans insats under Sveriges allra första, och i manskap räknat, hittills största fredsbevarande insats under det Slesvig-Holsteinska kriget 1849-1850 - en etniskt missfärgad konflikt i gränstrakterna mellan Danmark och Tyskland.


Det Slesvig-Holsteinska kriget är f.ö. förvånansvärt lite omskrivet i såväl Sverige som i Danmark. I boken bjuds du därför på en cirka fyrtio sidor lång, detaljerad skildring av förlopp och skeenden under konflikten som nog inte finns berättad i modern tid. Vare sig i Danmark eller Sverige. Kanske inte heller i Tyskland.


Boken berättar inte enbart militära händelser utan skildrar också många andra av samtidens händelser, inte minst de som hände i vardagen för helt vanligt folk. I den här boken ägnas därför stort utrymme åt den omfattande utvandringen till Amerika under 1800-talet. Flera spännande livsöden från USA med varierande nybyggarliv som farmare, gruvarbetare, skogshuggare m.m..


Den utdragna processen av avskaffa indelningsverket får stort utrymme i boken. Här får även den svensk-norska unionsupplösningen en plats, trots att den inföll efter att den indelta arméns upphörande redan var beslutat.


Den avskedade indelte soldaten bjöds nya möjligheter under 1900-talet. Efter att tidigare i första hand ha varit hänvisad till jordbruksarbete fanns nu större möjligheter till industriarbete. Säkert ett välkommet alternativ.